RE-MADE IN SWEDEN

Skal bilindustrien bli ressurseffektiv, må materialene gjenvinnes og ingenting havne på søppelfyllingen. Dagens allerede ambisiøse mål om å gjenvinne 95 prosent er dermed ikke lenger nok. Med ny teknologi kan vi oppnå en gjenvinningsgrad på 100 prosent, og en fremtid der ingenting går til spille. Men for å klare det er et tett samarbeid med kunder og partnere en forutsetning.

 

MODERNE MATERIALGJENVINNING

- Stena Nordic Recycling Center i Halmstad i Sverige håndterer nesten 40 000 Volvoer hvert år og sørger for demontering, gjenvinning og gjenbruk av over 95% av materialene. Vi er stolte av det samarbeidet vi har med Stena Recycling om å ta bedre vare på ressursene våre på vei mot en mer sirkulær fremtid, sier Stuart Templar i Volvo Cars.

 

VARIG PARTNERSKAP

Partnerskapet med Volvo Cars går flere tiår tilbake i tid. Vi samarbeider om å gjenvinne produksjonsavfall og maksimere andelen resirkulerte materialer fra kasserte Volvoer. Sammen tar vi vare på dyrebare ressurser, slik at de kan gjenbrukes.

- Gjennom et tett samarbeid med kunder og partnere utvikler vi ny teknologi, samarbeider om design for gjenvinning og gjør bilene lettere å gjenvinne. Dermed kan vi øke gjenvinningsgraden, spare ressurser og energi og kutte CO2-utslippene effektivt, sier Kristofer Sundsgård i Stena Recycling.

 

ØKT GJENVINNBARHET

EUs direktiv om kasserte kjøretøy (ELV) har som formål å tilrettelegge for en bedre og mer bærekraftig gjenvinning av biler. Stena Recycling samarbeider med Volvo Cars og deleprodusentene for å komme fram til systemer som oppfyller eller overgår kravene i ELV-direktivet. Det kan gi en betydelig reduksjon i industriavfall gjennom industriell gjenvinning. For eksempel har Stena Recycling et godt samarbeid med utvalgte bilopphuggere, som tar seg av dekontaminasjon i forbindelse med den første demonteringen.

 

EN 100% GJENVINNBAR BIL = NULL AVFALL

Vi sørger for at ingen ressurser går tapt underveis i produksjonsprosessen. Vi bidrar også til å redusere utslippene fra industrien ved å hjelpe til med sortering og håndtering av produksjonsavfall. Vi tegner kartet på nytt på ferden mot 100% gjenvinnbare biler og en 100% ressurseffektiv bilindustri som ikke sender avfall på søppelfyllingen. Ferden starter her.

 


Les mer

Gjenvinning skaper muligheter i produksjons-industrien

Vårt langvarige samarbeid med Volvo Cars er et eksempel på hvordan vi reduserer avfall og skaper verdier i produksjonsindustrien – og hvordan vi kan hjelpe bedriften din med å bli mer bærekraftig over hele linja.

Les mer

Stena Insight Report #1 2019

Industrien tjener på å snakke om gjenvinning og materialhåndtering. Last ned rapporten og les om potensialet for kommunikasjon på dette feltet.

Les mer

Grafikk – plast i tall

Så mye gjenvunnet plast kan brukes i produksjonsindustrien i EU i 2050.

Les mer

KONTAKT STENA FOR MER INFORMASJON

Ved at du registrerer deg på et av Stena Metall-konsernets nettsteder, samtykker du i at opplysningene dine behandles som beskrevet her.

Del denne siden