Ferden mot null avfall

Vårt langvarige samarbeid med Volvo Cars er et eksempel på hvordan vi reduserer avfall og skaper verdier i produksjonsindustrien – og hvordan vi kan hjelpe bedriften din med å bli mer bærekraftig.

stenametall_halmstad0552_1280x400_CompQual80.jpg

 

TETT SAMARBEID VIKTIG FOR BÆREKRAFTIG VIRKSOMHET

Vi har lenge samarbeidet med Volvo Cars. Samarbeidet har alltid vært veldig naturlig, siden vi har de samme verdiene. Det som er så bra med slike langvarige samarbeid, er at du får en veldig god forståelse for hva som fungerer i en organisasjon, hvordan man skal tilpasse seg vekst og endringer, og hva som gir resultater. Du tilegner deg også nødvendig erfaring og får innblikk i de mange fordelene, i tillegg til avfallshåndtering, som slike partnerskap kan tilføre bedrifter i produksjonssegmentet.

Våre samarbeidspartnere vet at de kan stole på oss, fordi vi har ekspertise innen materialer, fordi vi forstår de involverte prosessene og hvordan de skal implementeres, og fordi vi gjennomfører selve gjenvinningen på en utmerket måte. Selskapene vi jobber med, drar også nytte av at vi kan hjelpe dem med å komme nærmest mulig null avfall i produksjonsprosessen, og av den høye kvaliteten på materialene som vi fører tilbake til markedet, i konsekvent store volumer, slik at de kan brukes om og om igjen. Vi gjenvinner i snitt 76 prosent av kundenes materiale. Vi vil hjelpe alle kundene våre med å komme til 100 prosent materialgjenvinning ved å ta bedre vare på ressurser og redusere karbondioksidutslippene ytterligere.

Hver dag hjelper vi selskaper med å håndtere mesteparten av produksjonsavfallet deres, som blir omgjort til verdier for dem i form av nye materialer av god kvalitet og gjenvunnet energi. Men vi samarbeider også tett med dem for å forstå prosessene deres og bruke vår logistiske ekspertise til å utforme de faktiske rutinene for avfallshåndtering så effektivt som mulig – hvis man skal spare tid, materialer og penger, må man være smart helt fra start.

Dette kaller vi Stena Resource Management – en tjeneste vi deler inn i tre faser: 1) Statusanalyse 2) Sette mål 3) Lage handlingsplan for å nå målene. Det er selve definisjonen av «vinn-vinn». Og det viser ikke minst hva slags fordeler et samarbeid med Stena Recycling kan ha for en produksjonsbedrift – samme hva som blir produsert.

VÆR SMART HELT FRA START

Ved å tilby konsultasjon i begynnelsen av prosessen, når fabrikkens gjenvinningsrutiner stakes ut og de ansatte får opplæring i sortering av materialer, kan vi sørge for mest mulig effektiv innsamling av resirkulerbart avfall. Dette resulterer i mye renere og bedre nye materialer som føres tilbake til markedet, i store volumer, stabilt og konsekvent.

Gjennom årenes løp har vi bygget opp en kundeservicebase, medarbeiderstab og infrastruktur som gjør oss til en pålitelig partner i hele Europa, med en kundebase som omfatter alt fra (type produsent) i (land) til (type produsent) i (land).

 

UTVINNING AV FØRSTEKLASSES MATERIALER MED UNIK TEKNIKK

Kundene våre drar fordel av flere tiår med erfaring og vårt bransjeledende anlegg som forbedrer gjenvinningsgraden og leverer resirkulert materiale med overlegen kvalitet. På gjenvinningsanlegget vårt i Jönköping har vi for eksempel et banebrytende sorteringssystem med laser-indusert nedbrytningsspektroskopi (forkortet LIBS) som kan behandle og sortere aluminium med ekstrem fart og presisjon. Det kan håndtere store volumer, uansett kilde og kvalitet, og raskt sortere det i svært presise kvalitetskategorier.

Dette gjør prosessen mye raskere og mer effektiv, og vi får en ekstra kvalitetskontroll og forsikring om renheten til det ferdige, resirkulerte produktet. Med LIBS-systemet kan vi lage resirkulert aluminium som er umulig å skille fra ny aluminium når det gjelder kvaliteten. Det har en helt unik hurtighet og effektivitet som gir oss et stort konkurransefortrinn – og i skrivende stund er vårt system verdens eneste LIBS-system i kommersiell bruk.

Det kan være utfordrende å gjenvinne for eksempel en bil, en motorsag eller en TV. Dette er sammensatte produkter fylt med forskjellige typer materialer og teknologi. Det er i slike utfordringer at Stena Nordic Recycling Center kommer inn i bildet. Det er vårt topp moderne gjenvinningsanlegg i Halmstad, der tradisjonelle gjenvinningsteknikker kombineres med banebrytende teknologi for sortering og gjenvinning.

Stena Nordic Recycling Center øker gjenvinningsgraden for utrangerte produkter ved å la oss håndtere så å si alle produkter som leveres dit, og enten lage nye produkter med enestående høy kvalitet eller utnytte energien i avfallet. Det resulterer i nye materialer og CO2-besparelser. Det er en gamechanger og noe som bare våre kunder drar fordel av.

ØK GJENVINNBARHETEN, REDUSER AVFALL OG UTSLIPP

Vi fungerer som konsulenter og hjelper kundene våre med å implementere de riktige rutinene og prosessene for gjenvinning, slik at de blir mest mulig effektive og kan spare tid, arbeid og penger – og få størst mulig andel gjenvinnbart materiale. Men vi hjelper dem også med å se det store bildet. For eksempel hvordan design for gjenvinning kan bidra til å øke gjenvinnbarheten til et produkt, slik at man reduserer avfall og utslipp.

 

FØR RESSURSENE TILBAKE TIL KRETSLØPET

Behovet for ulike typer råmateriale går opp og ned, men kundene våre ønsker å føle seg trygge på at vi kan finne et marked for det resirkulerte materialet deres. Vår unike nærhet til et globalt kjøpernettverk innebærer at uansett hva det er vi mottar, og uansett hva vi gjenvinner, så kan det føres videre, slik at de verdifulle gjenbrukte ressursene kan komme tilbake til kretsløpet.

 


LES MER

Volvos gjenvinningsteam

Sammen med Stena Recycling og andre samarbeidspartnere har Volvo cars som målsetting å produsere 100% gjenvinnbare biler

Les mer

Stena Insight Report #1 2019

Industrien tjener på å snakke om gjenvinning og materialhåndtering. Last ned rapporten og les om potensialet for kommunikasjon på dette feltet.

Les mer

Guide: Optimer plastkretsløpet i produksjonen

Last ned vår guide og finn ut hvordan din bedrift kan optimere plastbruken.

Les mer

KONTAKT STENA FOR MER INFORMASJON

Ved at du registrerer deg på et av Stena Metall-konsernets nettsteder, samtykker du i at opplysningene dine behandles som beskrevet her.

Del denne siden