Gjenvinning Haugesund

1280x433_Filialen_CompQual80.jpg

Stena Recycling AS, filial Haugesund

Ved vår filial i Haugesund gjenvinner vi store mengder jern, skrapjern, metaller, EE-avfall (elektrisk og elektronisk avfall) og batterier årlig. Vi er regionens ledende anlegg for miljøriktig gjenvinning av slikt avfall fra offshore (olje og gass), industri, bedrifter og kommuner. Våre dyktige ansatte forvandler årlig store mengder avfall til nye råvarer som går inn i smelteverk og annen prosessindustri.

Bilmottak

Filial Haugesund har også mottak av kasserte kjøretøy (bilvrak, bilopphugging) der vi sørger for at din gamle bil blir miljøriktig gjenvunnet og materialene blir til nye ressurser i et evig kretsløp. Ta med deg bilen og legitimasjonen til vårt godkjente anlegg, så sørger vi for miljøsanering og gjenvinning.  

Visste du forresten at bilene gjenvinnes over 95%? Mer enn 85% går til ombruk og materialgjenvinning og over 10% blir til energi i form av strøm eller varme.

Anlegget er optimalt utformet for håndtering av avfall fra olje- og gassindustrien med kai, mobilt løfteutstyr og mobile sakser.
Filialen har rundt 20 kompetente medarbeidere, og vi gjenvinner stadig økende mengder avfall.

Vi har tillatelse til drift utstedt av Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen), og vi er ISO-sertifisert iht. ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001.

Kontakt

Besøksadresse

Bønesvegen 76
4260 Torvastad

Telefon +47 52 81 48 10

Åpningstider

Åpningstid
Mandag - Fredag 07.00 – 15.00

Annet

Postboksadresse

PB 357
5501 Haugesund

Ved at du registrerer deg på et av Stena Metall-konsernets nettsteder, samtykker du i at opplysningene dine behandles som beskrevet her.

Kontaktpersoner

Del denne siden
Gjenvinning Haugesund

Veibeskrivelse