Gjenvinning Orkanger

Orkanger 1280x433_CompQual80.jpg

Stena Recycling AS, filial Orkanger

Ved vår filial sentralt plassert på Orkanger gjenvinner vi store mengder jern, skrapjern, metaller, EE-avfall (elektrisk og elektronisk avfall) og batterier årlig. Vi er områdets ledende anlegg for miljøriktig gjenvinning av slikt avfall fra industri, offshore, bedrifter, kommuner og øvrige offentlige etater.

Våre dyktige ansatte forvandler årlig store mengder avfall til nye råvarer som går inn i smelteverk og annen prosessindustri. Det nybygde anlegget er optimalt utformet for håndtering av avfall fra alle typer industri som smelteverk og olje- og gassektoren med bl.a. tilgang på kai, mobilt løfteutstyr, stasjonær saks og mobile sakser. Filialen har meget dyktige medarbeidere, og vi gjenvinner stadig økende mengder avfall.

Vi har tillatelse til drift utstedt av Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen), og vi er ISO-sertifisert iht. ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001.

Åpningstider

07.00 - 15.00

Ved at du registrerer deg på et av Stena Metall-konsernets nettsteder, samtykker du i at opplysningene dine behandles som beskrevet her.

Kontaktpersoner

Del denne siden
Gjenvinning Orkanger

Veibeskrivelse