Ny forskning øker gjenvinning av elektronikkplast

Stena Recycling forsker på gjenvinning av farlig elektronikkplast.

Hvert år gjenvinner Stena Recycling plast fra flere hundre tusen tonn elektronikkavfall. I forskningsprosjektet SenSoRe tester man nye teknikker for å forbedre gjenvinningen ytterligere ved å sortere ut farlige stoffer som klor og flammehemmende middel.

Stena Recycling gjenvinner elektronikkavfall fra alle samfunnets bransjer i Norden, Polen, Tyskland og Italia. I en egen prosess med sink-float-teknikk har selskapet i mange år separert to hovedtyper av plast fra elektronikkavfall: den rene plasten som vi resirkulerer til plastprodusenter og som kan bli til nye produkter i samfunnet, og den plasten som inneholder bromerte flammehemmende midler, klor og andre farlige stoffer som ikke skal spres videre, men må forbrennes under sikre forhold.

Den kontaminerte delen av plasten inneholder fremdeles en betydelig del ren plast som ikke kan utvinnes med sink-float-teknikk. Stena Recycling deltar derfor i forskningsprosjektet SenSoRe, der man tester ulike finkalibrerte teknikker for å utvinne resten av den rene plasten. Det blir bygget et prøveanlegg i Stockholm som skal stå klart i 2019. Målet er å bruke teknikken til å identifisere og sortere ut for eksempel halogener som klor og brom.

– Bromerte flammehemmende midler trengs i elektronikk på grunn av brannsikkerheten. Men i gjenvinningen av elektronikk blir stoffene et problem. I mange år har vi gjenvunnet det meste av den rene plasten, men nå vil vi skvise ut siste rest av ren plast som kan bli en ressurs i form av gjenvunnet plast i stedet for å energigjenvinnes og gå tapt. Vi vil på best mulig måte bidra til en sirkulær løsning for mest mulig plast fra industrien og andre kunder, sier Marianne Gyllenhammar, prosjektleder i Stena Metalls R&D-avdeling.

Teknikkene som blir testet, kan også komme til nytte for gjenvinning av plast fra komplekse avfallsfraksjoner som i dag legges på deponi.

Prosjektet finansieres av Vinnova og drives av Swerim, og foruten Stena er også Acreo Swedish ICT AB, Cobolt AB, Fotonic i Norden AB, IVL Svenska Miljöinsititutet AB, Mobergs produktkontroll AB, Optonova Sweden AB, Refind Technologies AB, SAPA (AB) Technology, Volvo Group Real Estate AB og Älmhults Elmek AB med på prosjektet.

INTERESSERT I Å UTVIKLE HÅNDTERINGEN AV PLAST?

Ved at du registrerer deg på et av Stena Metall-konsernets nettsteder, samtykker du i at opplysningene dine behandles som beskrevet her.

 

les mer


Utfordringer og muligheter med gjenvunnet plast

Plast er en av produksjonsindustriens mest uutnyttede ressurser – likevel fungerer gjenvinningen av den betydelig dårligere enn for andre materialer.

Les mer

Guide: Optimer plastkretsløpet i produksjonen

Last ned vår guide og finn ut hvordan din bedrift kan optimere plastbruken.

Les mer

GJENVINNING AV ELEKTRONISK AVFALL

Riktig gjenvunnet utgjør elektronisk avfall en verdifull ressurs for ny råvare. Vi har også løsninger for sikker håndtering av konfidensiell informasjon.

Les mer
Del denne siden