Brennbart avfall

Brennbart avfall | Stena Recycling

NS 9913  •  Stenas artikkelnr: 4632

Kvalitetskrav
Varen består av utsorterte brennbare avfallstyper som ikke er egnet for materialgjenvinning.

Innsamling
Brennbart avfall samles inn i beholdere, containere og komprimatoranlegg.

Håndtering
Ved mottak gjennomgår varen en visuell kontroll, og varen blir sortert eller prosessert til den kvaliteten som er avtalt med sluttbruker. I noen tilfeller går avfallet direkte til forbrenning.

Gjenvinning
Brennbart avfall energigjenvinnes, og er brensel til forbrenningsanlegg.

Avvik
Ved feilsortering som medfører ekstra kostnad og sortering for mottaksanlegg, ilegges det avviksgebyr.

  • Del denne siden