Aluminium, ny klipp

Aluminium, ny klipp_CompQual80.png

NS 1451  •  Stenas artikkelnr: 202

Kvalitetskrav
Varen består av nytt og blankt produksjonsavfall, uten urenheter som jernskruer, lakk, plast, eller maling.

Innsamling
Samles inn i lift- eller krokcontainere.

Håndtering
Kvaliteten kontrolleres visuelt ved mottaket, sorteres, klippes og presses til baller og blir transportert til sluttbruker.

Gjenvinning
Aluminium, ny klipp materialgjenvinnes og smeltes om til nye produkter.

Avvik
Ved feilsortering som medfører ekstra kostnad og sortering for mottaksanlegg, ilegges det avviksgebyr.

Del denne siden