Jern, klasse 2

Jern, klasse 2_CompQual80.png

NS 1499  •  Stenas artikkelnr: 102

Kvalitetskrav
Klasse jern klassifiseres etter godstykkelse og må være fritt for urenheter. Klasse 2 er stålskrap med godstykkelse under 5 mm, må være innenfor format 150x50x50 cm og kan inneholde inntil 10 % innblanding av armeringsstål.

Innsamling
Samles inn i lift- eller krokcontainere.

Håndtering
Kvaliteten kontrolleres visuelt, og bearbeides med enten saks eller skjærebrenning.

Gjenvinning
Jern, klasse 2 materialgjenvinnes og smeltes om til nye produkter.

Avvik
Ved feilsortering som medfører ekstra kostnad og sortering for mottaksanlegg, ilegges det avviksgebyr.

Del denne siden