Kobber, elektro

Kobber, elektro_CompQual80.png

NS 1452  •  Stenas artikkelnr: 302

Kvalitetskrav
Varen består av blank rent kobber. Ikke rør og helt uten urenheter. Kommer ofte fra rensede kabler og skal være fri for oksid. Dette kan for eksempel være Millberry-kobbertråd som har en renhet på 99,99 % kobber (Cu) og er den mest verdifulle kobberkvaliteten.

Innsamling
Samles inn i beholdere, bur eller containere.

Håndtering
Ved mottak gjennomgår varen en visuell kontroll, og blir transportert til granuleringsanlegg.

Gjenvinning
Kobber, elektro smeltes om til nye produkter, og er 100 % gjenvinbar uten at den taper noen av sine egenskaper.

Avvik
Ved feilsortering som medfører ekstra kostnad og sortering for mottaksanlegg, ilegges det avviksgebyr.

Del denne siden