Kobber, sams

Kobber, sams_CompQual80.png

NS 1452  •  Stenas artikkelnr: 303

Kvalitetskrav
Varen består av kobberrør, -spiraler og -plater. Kan være oksidert eller malt, men ellers uten andre urenheter som messing eller plast.

Innsamling
Hentes inn i beholdere eller containere.

Håndtering
Ved mottak gjennomgår varen en visuell kontroll, og blir transportert til granuleringsanlegg.

Gjenvinning
Kobber, sams materialgjenvinnes og smeltes om til nye produkter.

Avvik
Ved feilsortering som medfører ekstra kostnad og sortering for mottaksanlegg, ilegges det avviksgebyr.

Del denne siden