Papirmakulering

Papirmakulering_CompQual80.png

NS 1251  •  Stenas artikkelnr: 3432

Kvalitetskrav
Konfidensielt papir. Fuktinnhold maks 10 %.

Innsamling
Samles inn i beholdere for papirmakulering eller containere.

Håndtering
Ved mottak kontrolleres kvaliteten visuelt, presses i baller og sendes til godkjent papirbruk.

Gjenvinning
Papirmakulering materialgjenvinnes, og blir brukt som råvare til produksjon av nytt kontorpapir.

Avvik
Ved feilsortering som medfører ekstra kostnad og sortering for mottaksanlegg, ilegges det avviksgebyr.

Del denne siden