Kildesorteringshåndbok

alt avfall

Kildesorteringshåndbok Sist oppdatert
Ikon-laddanerfil.png Aluminium offset 2022-06-29
Ikon-laddanerfil.png Aluminium, ny klipp 2022-06-29
Ikon-laddanerfil.png Aluminium, raff 2022-06-29
Ikon-laddanerfil.png Asbest 2022-06-29
Ikon-laddanerfil.png Avfall med ftalater 2022-06-29
Ikon-laddanerfil.png Bilglass 2022-06-29
Ikon-laddanerfil.png Blandet kontorpapir 2022-06-29
Ikon-laddanerfil.png Blyakkumulator 2022-06-29
Ikon-laddanerfil.png Brannslukkingsapparater 2022-06-29
Ikon-laddanerfil.png Bremsevæske 2022-06-29
Ikon-laddanerfil.png Brennbart avfall 2022-06-29
Ikon-laddanerfil.png Bromerte flammehemmere 2022-06-29
Ikon-laddanerfil.png CCA impregnert treverk 2022-06-29
Ikon-laddanerfil.png Dekk 2022-06-29
Ikon-laddanerfil.png Drikkekartong 2022-06-29
Ikon-laddanerfil.png Drivstoff- og fyringsolje 2022-06-29
Ikon-laddanerfil.png EE-avfall 2022-06-29
Ikon-laddanerfil.png Emballasjeplast 2022-06-29
Ikon-laddanerfil.png Energiplast 2022-06-29
Ikon-laddanerfil.png Filler, absorbenter 2022-06-29
Ikon-laddanerfil.png Flasker, kanner, brett 2022-06-29
Ikon-laddanerfil.png Frityrolje, fettavfall 2022-06-29
Ikon-laddanerfil.png Gips 2022-06-29
Ikon-laddanerfil.png Glass og metallemballasje blandet 2022-06-29
Ikon-laddanerfil.png Glykol, kjølevæske 2022-06-29
Ikon-laddanerfil.png Hageavfall 2022-06-29
Ikon-laddanerfil.png Isolasjon med KFK 2022-06-29
Ikon-laddanerfil.png Isolerglass med Klorparafin 2022-06-29
Ikon-laddanerfil.png Isopor 2022-06-29
Ikon-laddanerfil.png Jern, klasse 2 2022-06-29
Ikon-laddanerfil.png Jern, klipp 2022-06-29
Ikon-laddanerfil.png Jern, kompleks 2022-06-29
Ikon-laddanerfil.png Kabler og ledninger 2022-06-29
Ikon-laddanerfil.png Kobber, elektro 2022-06-29
Ikon-laddanerfil.png Kobber, kabel 2022-06-29
Ikon-laddanerfil.png Kobber, sams 2022-06-29
Ikon-laddanerfil.png Kreosotimpregnert treverk 2022-06-29
Ikon-laddanerfil.png Landbruksplast 2022-06-29
Ikon-laddanerfil.png Lysstoffrør 2022-06-29
Ikon-laddanerfil.png Malingsavfall 2022-06-29
Ikon-laddanerfil.png Matavfall, emballert 2022-06-29
Ikon-laddanerfil.png Matavfall 2022-06-29
Ikon-laddanerfil.png Olje og fettavfall 2022-06-29
Ikon-laddanerfil.png Oljefilter 2022-06-29
Ikon-laddanerfil.png Oljeforurenset masse 2022-06-29
Ikon-laddanerfil.png Organisk avfall uten halogen 2022-06-29
Ikon-laddanerfil.png Organiske løsemidler uten halogen 2022-06-29
Ikon-laddanerfil.png Papirmakulering 2022-06-29
Ikon-laddanerfil.png Papp og papir 2022-06-29
Ikon-laddanerfil.png Papp 2022-06-29
Ikon-laddanerfil.png PBC-holdig isolerglass 2022-06-29
Ikon-laddanerfil.png Plastfolie alle farger 2022-06-29
Ikon-laddanerfil.png Plastfolie klar 2022-06-29
Ikon-laddanerfil.png PP-Sekk 2022-06-29
Ikon-laddanerfil.png Rene masser 2022-06-29
Ikon-laddanerfil.png Rengjøringsmidler 2022-06-29
Ikon-laddanerfil.png Restavfall med gips 2022-06-29
Ikon-laddanerfil.png Restavfall til sortering 2022-06-29
Ikon-laddanerfil.png Restrull / rotasjonsrull 2022-06-29
Ikon-laddanerfil.png Smittefarlig risikoavfall 2022-06-29
Ikon-laddanerfil.png Småbatterier 2022-06-29
Ikon-laddanerfil.png Spillolje refunderbar 2022-06-29
Ikon-laddanerfil.png Spraybokser 2022-06-29
Ikon-laddanerfil.png Sprøyespisser / Skalpeller 2022-06-29
Ikon-laddanerfil.png Tonerkassetter 2022-06-29
Ikon-laddanerfil.png Treverk ubehandlet 2022-06-29
Ikon-laddanerfil.png Trevirke behandlet 2022-06-29
Ikon-laddanerfil.png Trykkeripapir 2022-06-29
Ikon-laddanerfil.png Urene masser 2022-06-29
Ikon-laddanerfil.png Vindusglass 2022-06-29

 

Del denne siden