Treverk ubehandlet

Treverk ubehandlet_CompQual80.png

NS 1141  •  Stenas artikkelnr: 4640

Kvalitetskrav
Varen består av 100 % rent kjemisk ubehandlet tre. Varen stammer fra emballasje og lignende fra næringsvirksomhet, utsortert rent trevirke fra gjenbruksstasjoner eller fra egen sorteringsaktivitet.

Innsamling
Treverk ubehandlet samles inn i lift- og krokcontainere. Denne fraksjonen kan også hentes løst med komprimatorbil.

Håndtering
Ved mottak gjennomgår varen en visuell mottakskontroll før lagring med annen tilsvarende vare.

Gjenvinning
Treverk ubehandlet energigjenvinnes. Varen blir kvernet ned til størrelse avtalt med sluttkunde og evt. siktet. Spiker og lignende blir utseparert med magneter.

Avvik
Ved feilsortering som medfører ekstra kostnad og sortering for mottaksanlegg, ilegges det avviksgebyr.

Del denne siden