Bunnaske skaper verdier

2016-12-01

håndtering av bunnaske fra forbrenning verkene i Oslo | Stena Recycling

Bunnaske fra forbrenningsanleggene i Oslo håndteres nå av våre kollegaer på filialen i Moss.

I vår vant vi anbudet om håndtering av bunnaske fra de to forbrenningsverkene i Oslo, Haraldrud og Klemetsrud. Oppstart var 1. juli og hittil har vi mottatt og mellomlagret ca. 30 000 tonn bunnaske. Vi antar en årstonnasje på ca. 90.000 tonn første år med forventet stigende tonnasje de neste to årene.

Bunnasken blir kjørt fra Oslo til et anlegget plassert tett på IKS'et MOVAR, en av våre gode samarbeidspartenere i regionen.

"Bunnasken bør mellomlagres ca. i tre måneder før sorteringsprosessen iverksettes" sier Dag Frode Naper Høston, filialsjef Moss.

Selve sorteringsprosessen utføres av det Danske spesialfirmaet på askesortering – Meldgaard AS. Meldgaards utstyr er spesiallaget for formålet og skal sørge for optimalt uttak av jern og metaller fra bunnasken. De forventer at denne første bathcen er ferdig sortert i midten av januar.

Fra anlegget i Moss, sendes utsortert jern og metaller til utvalgte samarbeidspartnere i Europa for gjenvinning til nye råstoffer, blandt annet til filialen vår i Skien. Etter at jern og metaller er tatt ut av massene, legges asken på deponi.

"Det er utrolig hvor mye jern og metaller som vi klarer å ta ut med dette maskineriet som Meldgaard sorterer bunnasken med, og det er godt å vite at alle disse ressursene som kastes kan forvandles til nye varer og produkter. Dette er et godt bidrag til sirkulær økonomi og jeg er av den oppfattelse at energigjenvinning av avfall bør få større kredit som gjenvinning enn det som er vanlig oppfattelse av å forbrenne avfall. Husk at store deler av Oslo har fått varme hus av avfallet også." sier Dag, og fortsetter:

"Med så store mengder på mellomlager, er logistikk på produksjonsplassen den største utfordringen. Med dyktige og engasjerte ansatte i hele organisasjonen så er det ingen problemer, bare løsninger!" sier Dag, og fortsetter "Vi er veldig spent på hva dette prosjektet vil bidra med for filialen i Moss. Så langt er vi forsiktig optimistisk, da utfallsanalysene som er gjort den første sorteringsuken viser et positivt godt resultat".

Ar du spørsmål om prosjektet? Ta gjerne kontakt med Dag, som vil dele sine erfaringer.

Del denne siden