Nesten 400 fulgte Sirkulær-initiativet på nett

2020-10-28

Skjermbilde 2020-10-28 kl. 09.40.17.png

En støvsuger produsert av bare resirkulerte materialer, et resirkulert biprodukt av papir og papirmasse og en ny resirkulert løsning for elektriske motorer. Dette er noen av resultatene som ble presentert på årets Sirkulær-initiativ. Sammen driver store selskaper som ABB, Electrolux, Combitech, Store Enso og Stena Recycling svensk industri fremover mot en mer sirkulær økonomi hvor materialer blir brukt og håndtert på en mer bærekraftig måte.

Sirkulær-initiativet er en samarbeidsarena initiert av Stena Recycling. Her kan ledende svenske virksomheter samarbeide og bidra med sin ekspertise for å øke bruken av sirkulære materialer. Ved å gå sammen mot noen felles mål med utgangspunkt i innovasjon og teknisk utvikling, kan de deltakende virksomhetene samarbeide om langsiktige prosjekter. Sammen med deltakende gjester fra svensk næringsliv samles de hvert år for å utveksle erfaringer og kunnskap, delta i diskusjoner og presentere eksisterende og nye prosjekter.

Som en følge av Covid-19 ble Sirkulær-initiativet 2020 arrangert digitalt, med over 400 representanter fra ulike deler av næringslivet koblet på.

  • Det var første gang vi gjennomførte et digitalt arrangement på denne størrelsen, og vi er godt fornøyd med resultatet. Mange spennende fremskritt er gjort i våre ulike samarbeidsprosjekter, og det er alltid fint og kunne dele og diskutere dette med andre. Vi har fått svært positive tilbakemeldinger, og jeg føler at arrangementet ga ny innsikt og inspirasjon til mange mennesker. Dette forteller Fredrik Pettersson, adm. direktør i Stena Recycling Sverige.


Sirkulær-initiativet 2020 presenterte gruppens prosjekter og gjennomførte en paneldiskusjon med blant annet Jacob Wallenberg, styreformann i Investor AB. Jacob var opptatt av det engasjementet kunder over hele verden viser overfor virksomheter som virkelig integrerer bærekraft i sine forretningsideer, og hvor raskt dette har skjedd.

Professor Robin Teigland, som blant annet forsker på sirkulær økonomi, deltok også. Hun presenterte mange muligheter for å gjøre sirkulær økonomi til en realitet. Hun pekte spesielt på flere spennende prosjekter som høster, resirkulerer og raffinerer plast fra havet, blant annet ved hjelp av grafemer.

Mange suksessfulle prosjekter

Et av prosjektene som ble presentert handlet om en Electrolux støvsuger som ble produsert av 100% resirkulert plast og gjenbrukte komponenter fra utgåtte elektriske forbrukerprodukter. Den presenterte prototypen var resultat av et samarbeidsprosjekt i regi av Elektrolux og Stena Recycling.

Stena Enso presenterte VersaLime, et sirkulært mineral som er et biprodukt av papir og papirmasseproduksjon. Mineralet kan blant annet benyttes som en komponent i betong, sement og som bindemiddel i veier.

ABB presenterte arbeidet de har gjort for å redusere utslipp av karbondioksid og bidra til økt bærekraft i industrien. ABB tilbyr nå energieffektive elektromotorer, og i samarbeid med Stena Recycling sikrer de at materialet i de gamle motorene blir resirkulert. Elektriske motorer står i dag for omlag 40% av Sveriges totale forbruk av elektrisk kraft. Gjennom digitalisering og smart overvåking kan over 90% av motorkomponentene resirkuleres, mens energieffektiviteten samtidig forbedres.

Sammen med ABB presenterte Combitech et nytt prosjekt som tar sikte på å gjøre dagens resirkuleringsprosess mer effektiv. Målet er å resirkulere mer materiale ved å utnytte den nyeste teknologien innen automasjon og digitalisering. Prosjektet kjøres i samarbeid med Stena Recycling og delfinansieres av Vinnova.

Gjennom teknologiske fremskritt og nye samarbeidsformer kan dette og andre sirkulær-relaterte prosjekter bidra til å redusere avfall, og til bedre utnyttelse av det avfallet vi uansett får.

Om Sirkulær-initiativet

  • Sirkulær-initiativet er en samarbeidsarena der beslutningstakere møtes for å diskutere og utvikle konkrete tiltak for mer sirkulær materiellflyt i svensk industri. Initiativet ble lansert av Stena Recycling i 2019. Investor, ABB, Combitech, Electrolux og Stora Enso har vært partnere siden starten, men andre industriselskap er velkommen til å delta.
  • Samarbeid og prosjekter pågår året rundt. En gang i året samles representanter fra de deltakende virksomhetene for å presentere fremdrift og resultater i utvalgte samarbeidsprosjekter og nye initiativer som har kommet i gang.
  • Årets talere inkluderer Ola Nilsson (CTO/CXO i Electrolux), Noel Morrin (EVP Bærekraft i Stora Enso), Robin Teigland (Professor Digital ledelse i Chalmers) og Jacob Wallenberg (Styreformann i Investor AB). Moderator var Eva Hamilton (tidligere CEO i STV og profesjonell styrearbeider.

Les mer om Sirkulærinitiativet på: https://circularinitiative.stenarecycling.com

Del denne siden