Slik får vi stålet til å sirkulere

2017-11-09

Slik får vi stålet til å sirkulere | Stena Recycling

Hva skjer egentlig med metallspon, slipespon og andre restprodukter som oppstår under produksjonen av kulelagre hos SKF i Göteborg? Hvordan tar vi vare på ressurser slik at de kan leve videre i nye produkter? Vi ser nærmere på hvordan samarbeid gjør det mulig å sirkulere verdifulle råvarer mellom selskapene SKF, Stena Recycling og Ovako.

SKF ble startet i 1907 og er i dag verdensledende innen produksjon av kulelagre. Stena har samarbeidet med SKF i flere tiår og tatt hånd om restprodukter fra produksjonen. Stena Recycling gjenvinner i dag 3000 tonn metall og 3000 tonn oljer og emulsjoner fra SKF hvert år, materiale som gjennom korrekt håndtering kan bli til nye råvarer igjen.

- Man trenger flere partnere for å slutte ringen for stålet. Kulelagerprodusenten SKF i den ene enden og smelteverket Ovako i den andre. Stena Recycling plasserer seg i midten og tilføyer viktige verdier for både SKF og Ovako, forteller Jens Björkman, jernsjef i Stena Metal International (SMI).

Fra produsent til smelteverk og tilbake igjen

Ovako i Hofors produserer komponentstål til kunder innen kulelager-, transport- og produksjonsindustrien. Restproduktene hentes fra SKF, tas hånd om, sorteres, foredles og kvalitetssikres av Stena Recycling for deretter å leveres som en prosesskritisk råvare til Ovako. Deretter blir stålet igjen til nye stålkomponenter som går tilbake til SKF – stålets syklus er sluttet.

- Det faktum at vi leverer til Ovako, som ligger midt i Sverige, minimerer transport og garanterer at det finnes råmateriale tilgjengelig i Sverige. Det gjør at importavhengigheten går ned, sier Jens.

Restprodukter blir nye råvarer

Restprodukter fra produksjonen er avfall til det finnes en kjøper. Det er her Stena Metal International kommer inn i bildet. Via selskapet sendes bearbeidet gjenvunnet materiale ut på det globale markedet for å bli til nye produkter etter hvert. Kundene er stål- og metallverk verden over. Salget er et viktig ledd i gjenvinningskjeden.

- Vi garanterer avsetning uansett hvordan konjunkturen ser ut, og vi bidrar til redusert risiko for produksjonsindustri. Vi finner kunder til tross for utfordrende markedsforhold, mener Jens.

Just in time-leveranser

Ovako vil kunne tilpasse produksjonen sin etter SKFs høye kvalitetskrav i den takten de selv ønsker. Riktig kvalitet til riktig tid er blant de viktigste verdiene som Stena tilfører. Verken produksjonsindustrien eller smelteverkene vil ha et lager med materiale liggende i påvente av nedsmelting. Leveringstidspunktet når Stena leverer skrotet til Hofors, bestemmes av Ovako.

- Vi ønsker en viss takt, visse kvaliteter på et visst tidspunkt – når vi smelter og preparerer nytt stål for SKF. Det stålet vi selger til SKF, er 100 % gjenvunnet stål. Her er Stena en viktig partner for oss, forteller Ola Stüffe, innkjøpssjef i Ovako.

Den vanskelige slipesponen

Et restmateriale som mange har problemer med å håndtere, er slipespon, som oppstår under sliping av SKFs kulelagre. Slipespon som inneholder smøreolje, er ikke bare klassifisert som farlig for miljøet. Den er også en ferskvare, siden den etter bare noen uker kan ruste på overflaten og dermed få dårligere kvalitet. Stena Recycling tar seg av all dokumentasjon, transport og håndtering av dette komplekse materialet på en miljøvennlig og effektiv måte.

- 96 % av slipesponen kan gjenvinnes via Stena Recycling (resten går til energigjenvinning). Ovako tar imot leveransene og tilsetter slipesponen i smelteverket litt om gangen, forteller Jens.

Stena som tilrettelegger

Takket være tett og godt samarbeid med både Ovako og SKF kan vi innfri deres stadig større behov for spesifikke og unike kvaliteter.

- Det handler om å ha god innsikt i kundenes virksomhet og kjenne til deres utstyr, forutsetninger og preferanser slik at vi kan levere på best mulig måte, mener Jens Björkman.


Les mer om SKF

Del denne siden