Stena recycling Bergen med nytt oppdrag

2020-09-23

Skjermbilde 2020-09-24 kl. 14.03.21_CompQual80.png

Stena Recycling Bergen har fått oppdrag med å gjenvinne seismisk lyttekabel.

Stena Recycling filial Bergen har signert en 10-års kontrakt med PGS for miljøriktig gjenvinning av deres seismiske lyttekabler. - Dette er en vinn-vinn-vinn situasjon, sier filialsjef Dag Rune Eide i Bergen, og vi er svært fornøyde med at PGS har valgt Stena som partner for samarbeidet. Med denne kontrakten har vi fått en langsiktig kontrakt som sikrer stabilitet i produksjonen vår, PGS sikrer destruksjon og miljøvennlig gjenvinning av et komplekst produkt, og ikke minst er det gode nyheter for miljøet at så stor andel av kablene gjenvinnes.

Seismisk lyttekabel er en kabel med sensorer som taues etter spesialiserte skip for å kartlegge  geologien i berggrunnen under havet. Alle områder på norsk sokkel der det drives leting etter eller produksjon av olje og gass, er kartlagt med seismikk.


Ved innsamling av seismikk bruker man trykkbølger som blir reflektert i undergrunnen. Refleksjonene blir fanget opp av sensorer i de seismiske lyttekablene, samme prinsipp som  ultralyd. Geologer og geofysikere tolker seismikkdata, og kan vurdere sannsynligheten for om det er hydrokarboner i et område. Seismikk brukes også til å monitorere oljefelter i produksjon for å kontrollere hvordan feltet utvikler seg over tid.

Kablene består blant annet av plast, kobber, tauverk og koblinger av titan. Alt av plast smeltes om og blir til nye produkter, kobberet blir smeltet om og gjenvunnet, tauverket brennes i avanserte anlegg med energigjenvinning og koblingene returneres til PGS for gjenbruk. – Vi i Stena Recycling har lang erfaring med håndtering av denne type kabler, og har nå investert i nytt utstyr for å demontere kablene maskinelt og mer effektivt, forklarer Eide.

Michael Malling i PGS sier at de tidligere har levert skadede og slitte kabler tilbake til fabrikken i Houston, der de er blitt resirkulert. – Det er svært viktig for oss å vite at kablene blir resirkulert og gjenbrukt til det beste for miljøet. Det er derfor en fordel at vi nå kan levere dem til Stena Recycling i Norge, der vi får enda bedre innsyn i destruksjonsprosessen. Vi opplever Stena som en meget kompetent samarbeidspartner, og er trygge på at produktene blir håndtert skikkelig.

For mer informasjon ta gjerne kontakt med Filialsjef Dag Rune Eide, Stena Recycling Bergen, på tlf. 55940113

Del denne siden