Stena Recycling overtar all innsamling og behandling av EE-avfall for NORSIRK

2022-03-22

600x300_stenametall_halmstad0552_CompQual80.png

Hvert tredje år setter Norsirk ut all innsamling, miljøsanering og gjenvinning av EE-avfall på anbud. Etter en intens forhandlingsrunde er det nå klart at Stena Recycling får oppdraget, som eneste aktør - for hele landet.

Gjennom den nye avtalen med Norsirk skal Stena Recycling samle inn og gjenvinne en større tonnasje enn siste års kontraktsperiode. - Vi er svært glad for tilliten vi har fått, og er i full gang med å hente inn ekstra utstyr og transport slik at overgangen fra tidligere aktør til oss, skal gå så enkelt som mulig, sier Norgessjef i Stena Recycling, Max Trandem. Det kan selvfølgelig oppstå utfordringer der vi ikke har lokale filialer i dag, men vi er i tett dialog med Norsirk om å følge opp og komme i orden i hele landet.

Stig Ervik, administrerende direktør i Norsirk, ser frem mot det videre samarbeidet med Stena Recycling.  - Stena har satt seg svært ambisiøse mål og skal bygge et nullutslippsanlegg på Ausenfjellet på Frogner – samtidig som det også gjøres investeringer i anlegget de har i Halmstad i Sverige.

Store investeringer på gang
Stena Recycling skal bygge et nytt «first treatment» anlegg hvor det investeres i tette kummer som samler opp avrenning, istedenfor å rense og ha oljeutskillere på lokasjonene. - Det er et valg vi har tatt, å hoppe over dette med rensing på lokasjonen, sier Norgesjef i Stena Recycling, Max Trandem. - Vi har tatt tilbakemeldingene etter revisjonene fra Statsforvalterne på alvor, og gjennom å investere i kum-oppsamling tar vi et ekstra utvidet ansvar, sier Trandem. Alt i kummen blir sendt til behandling for farlig avfall, for å sikre at ikke det kommer miljøgifter på avveie fra EE-avfallet som miljøsaneres gjennom Stena Recycling

I tillegg skal Stena Recycling bygge et helt nytt kjøleskapsanlegg hvor gassene fra kjøleskapene skal behandles lokalt. - Planene sikrer at alle som tar produsentansvar gjennom Norsirk får god materialgjenvinning, samtidig som Stena sikrer at det blir null utslipp av miljøfarlige avfall i forbindelse med miljøsaneringsprosessen, sier Key Account Manager i Stena Recyclig, Kim Taraldsen.

Stig Ervik i Norsirk er positiv til det utvidete ansvaret Stena påtar seg, og påpeker at dette er helt i tråd med selskapets ønsker.

Ta kontakt hvis spørsmål

Praktiske spørsmål rundt operatørbytte stilles til Zlatko Kazaz, driftsdirektør i Norsirk eller til fagsjefen på EE, Idar Haslerud.

Kontaktinfo:
Key Account Manager i Stena Recycling, Kim Taraldsen, 90117254
Administrerende direktør i Norsirk Stig Ervik, stig@norsirk.no, 907 70 700

Del denne siden