Viktig informasjon angående farlig avfall

2016-05-16

Viktig informasjon angående farlig avfall | Stena Recycling

VIKTIG INFORMASJON ANGÅENDE FARLIG AVFALL

Miljødirektoratet melder at det fra 1. mai ikke lenger blir mulig å deklarere farlig avfall og radioaktivt avfall i det gamle, papirbaserte systemet.

Norske myndigheter har innført elektronisk deklarering av farlig avfall og radioaktivt avfall.
Alle avfallsprodusenter av farlig avfall har plikt til å deklarere og levere sitt farlige avfall minst en gang per år til et godkjent mottak. Norske myndigheter har nå tatt steget vekk fra den tidligere papirversjonen av deklarasjonsskjemaet, og har erstattet dette med et elektronisk system
www.avfallsdeklarering.no

Dette systemet er laget for å forenkle arbeidet som avfallsprodusent og avfallsmottak har med å oppfylle pliktene i avfallsforskriftens kapittel 11 og kapittel 16.

For å ta i bruk dette systemet, må bedriften utnevne en administrator for sin bedrift. Daglig leder, som har den forhåndstildelte rollen som administrator, kan delegere rollen videre til egnet person i bedriften. Dette må gjøre ved å logge seg inn via www.altinn.noog velge følgende:

  • Tilgangsstyring
  • Delegering av roller og rettigheter
  • Gi tilgang til tjenester relatert til «energi, miljø og klima»

Når dette er utført kan bedriften legge til den avdelingen i Stena Recycling hvor avfallet blir levert, og samtidig gi Stena Recycling fullmakt til å deklarere på avfallprodusentens vegne.

Avfallsprodusenten kan fremdeles deklarere på egne vegne, selv om det er gitt fullmakt til avfallsmottak.

Avfallsdeklarering kort brukerveiledning

Vi i Stena Recycling bistår gjerne din bedrift i etablering av korrekte roller via altinn og på www.avfallsdeklarering.no

Vi kan også tilby tilpassede kurs. Ta kontakt med oss for tilbud!

Kundeservice: 
Filial Ausenfjellet: 63 86 86 00, 
Filial Hov: 61 12 32 80, 
Filial Moss: 69 25 33 82
Mail

Del denne siden