Om oss

I vår verden er ingenting brukt. Vi samler inn alle slags restmaterialer som oppstår fra både virksomhet og produksjon. Vi foredler materialene og lar dem leve videre som råvarer til nye produkter eller ny energi. Dermed gjør vi gjenvinning bærekraftig for din bedrift samtidig som vi hjelper hverandre med å maksimere en gjenbruk av jordens ikke-fornybare ressurser. For oss er det et arbeid som aldri tar slutt.

Stena Recycling är en del av Stena Metallkoncernen med sju verksamhetsområden på mer än 200 platser i tio länder. Koncernen har en nettoomsättning på nästan 27 000 MSEK. Varje år återvinner och förädlar Stena Metall sex miljoner ton avfall och uttjänta produkter samt förser kunder med nödvändiga råvaror, stålprodukter och marina bränslen. Genom forskning och utveckling arbetar vi för att möta framtidens utmaningar med nya, hållbara lösningar. Stena Metalls nästan 4 000 medarbetare samarbetar nära med partners och kunder för att skapa värde ur såväl ett affärsperspektiv som för miljön och samhället i stort.